Hubungi Kami

PUSAT LATIHAN DI KUALA LUMPUR

                                                     C & C Training Centre Sdn Bhd
                                                              Suite 1002, Tingkat 10,
                                                                  Wisma Hangsam,
                                                              No 1 Jalan Hang Lekir
                                                               50000 Kuala Lumpur
                                   (3 minit jalan kaki dari Central Market & LRT Pasar Seni )


Hubungi kami untuk membuat temujanji:
Tel: 03- 50218282
Fax: 03-50218283
Latihan Pegawai Sumber Manusia

Kursus Bahasa Inggeris

SALAH SATU SEBAB MENGAPA RAMAI PELAJAR-PELAJAR MELAYU / BUMIPUTERA TIDAK BERMINAT MENGIKUTI KURSUS BAHASA INGGERIS DI KEBANYAKAN PUSAT BAHASA ADALAH KERANA PELATIH MENGAJAR DALAM BAHASA INGGERIS SEPENUHNYA. PELAJAR-PELAJAR INI TIDAK DAPAT MENGIKUTI PENGAJARAN TERSEBUT KERANA MEREKA TIDAK FAHAM !

Alasan ini memang munasabah.

Senario yang dihadapi oleh pelajar pelajar Melayu/Bumiputera adalah kesukaran mereka berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris walaupun mereka mempunyai kelulusan di peringkat Ijazah ! Kami turut mengambil kira golongan pekerja yang tidak dapat meningkatkan diri kerana tidak boleh berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris di tempat kerja, bahkan ada yang tidak dapat memahami keperluan dokumentasi yang kebanyakannya ditulis dalam Bahasa Inggeris.


Di C&C, pensyarah kami bukan sahaja golongan profesional yang prihatin terhadap masalah yang tersebut di atas, beliau bersedia mengintrepretasikan setiap penggunaan ayat ke Bahasa Melayu untuk memberi kefahaman secara total serta memudahkan anda untuk berinteraksi.


Penggunaan tatabahasa (Grammar) yang betul diberi penekanan untuk membolehkan pembelajaran Bahasa Inggeris seterusnya berjalan lancar. Anda akan diperdengarkan kaedah sebutan yang betul dan belajar bertutur dengan sebutan dan lenggok bahasa yang betul. Antara lain, anda juga dilatih membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

Sistem Perakaunan UBS

Sistem Software UBS menjadi pilihan kebanyakan syarikat dewasa ini. Walaupun cara penggunaannya agak rumit bagi seseorang individu, namun penggunaan UBS dalam Perakaunan dapat menyimpan semua data secara sistematik dan teratur. Pengisian data yang teratur ini memudahkan banyak kerja-kerja dalam perakaunan.
                   
Kursus Perakaunan UBS ini khas untuk mereka yang ingin meningkatkan kerjaya dalam bidang Perakaunan. Bagi mereka yang belum pernah mempelajari perakaunan sebelum ini, usah risau kerana CNC memberi pendedahan dari peringkat asas sehinggalah kepada penggunan setiap aplikasi dalam Sofware UBS.

Modul Pembelajaran :

1. Asas Perakaunan (Manual)
Di peringkat pengenalan , anda akan diberi asas pengetahuan terhadap perakaunan seperti prinsip-prinsip, pengelasan dalam perakaunan serta jenis-jenis akaun syarikat. Pendedahan juga diberi terhadap Catatan Bergu, Dokumen Sumber, Jurnal, Penyata Kewangan, Lejar, Pelarasan, Perakaunan untuk Aset Tetap & Susutnilai dan banyak lagi keperluan perakaunan yang diguna-pakai dalam sesuatu syarikat. Pembelajaran Sistem Sofware merangkumi skop pembelajaran berikut :
UBS Accounting (Perakaunan UBS)
UBS Payroll (Penggajian UBS)
UBS Stock Control (Inventori UBS)

Pengurusan Sumber Manusia

KURSUS LENGKAP PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1. Pengenalan Kepada Pengurusan Sumber Manusia
Anda didedahkan dengan pengetahuan asas tugasan spesifik seorang kakitangan Sumber Manusia ; dari mula seorang pekerja diambil, pengurusan orientasi, pemfailan data-data pekerja, penyediaan gaji, pengurusan KWSP, PERKESO dan percukaian sehinggalah maklumat-maklumat yang perlu anda ketahui dari segi perundangan buruh, penyelesaian masalah dan perundangan industri. Latihan praktikal akan diberi untuk memastikan anda tahu mengendalikan dokumen-dokumen yang melibatkan hal-ehwal sumber manusia.
2.Pengurusan Kakitangan & Perjawatan
Anda akan didedahkan dengan pengurusan kakitangan & perjawatan mengikut perundangan dan Akta Buruh agar setiap keputusan dan langkah yang diambil dalam urusan kakitangan dan perjawatan menetapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Pengurusan Kakitangan & Perjawatan termasuklah pengurusan cuti pekerja (cuti tahunan, cuti sakit, cuti kahwin dan lain-lain), Medical Expenses dan sebagainya.

3. Pengurusan Dokumen & Rekod
Pengurusan dokumen, rekod dan pemfailan bermula daripada proses temuduga, perlantikan pekerja, orientasi, penilaian prestasi, sehinggalah kepada pengesahan jawatan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan pengurusan gaji.

4. Pengurusan Gaji
Mengetahui kiraan gaji (gaji penuh dan gaji mengikut hari), kerja lebih masa (overtimes), elaun serta potongan (untuk KWSP, PERKESO dan PCB) yang betul adalah penting. Anda akan didedahkan dengan semua formula kiraan yang perlu.

                   

5. Pengurusan KWSP & PERKESO
Anda juga akan didedahkan dengan kaedah pengurusan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Perbadanan Kemajuan Sosial (PERKESO) untuk pekerja dan juga majikan. Turut diajar ialah cara-cara mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan keahlian serta tuntutan sekiranya berlaku kemalangan dalam waktu bekerja.

6. Pengurusan Percukaian & Potongan Cukai Berjadual (PCB)
Anda akan mempelajari kaedah mengendalikan cukai korprat bagi pihak syarikat (Corporate Tax) dan potongan cukai pendapatan untuk kakitangan. Antara lain, anda juga akan mempelajari cara menyediakan Penyata Gaji Tahunan Pekerja (EA Form).

7. Surat-Surat Yang Berkaitan Dengan Hal Ehwal Sumber Manusia
Anda akan dilatih dalam penulisan surat-surat yang berkaitan dengan urusan sumber manusia ; surat perlantikan, pengesahan jawatan, surat amaran, surat tunjuk sebab, surat pemecatan dan sebagainya mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Buruh Malaysia.

Kursus Perakaunan & Pengurusan Kewangan

Jika anda berminat dengan kerjaya dalam Perakaunan, kursus ini amat sesuai untuk anda WALAUPUN anda belum pernah bekerja dalam bidang ini.

           

Modul Pembelajaran :
1. Data Entry Untuk Perakaunan
Anda akan mempelajari kaedah-kaedah bagaimana data-data perakaunan direkod dan diedit ke dalam komputer.

2. Asas Perakaunan (Manual)
Anda didedahkan kepada pengetahuan asas dalam perakaunan yang berkaitan dengan ‘Dokumen Sumber’ seperti Cash Voucher, Payment Voucher, Invoice, Reconciliation dan banyak lagi.

3. Penggunaan Excel Dalam Perakaunan
Excel merupakan aplikasi komputer yang paling asas dan masih popular dalam perakaunan. Walaupun banyak Software Perakaunan baru diperkenalkan. Asas perakaunan itu sendiri berkait rapat dengan penggunaan excel. Oleh itu, dalam modul ini, anda akan diketengahkan kepada penggunaan excel dalam kerja-kerja perakaunan.

4. Asas Pengurusan Kewangan
Pengetahuan mengurus kewangan syarikat membantu anda dalam membuat keputusan pengeluaran kredit demi memastikan kedudukan kewangan syarikat terpelihara ; mengelak daripada berlakunya cek tendang, kekurangan dana, kelalaian mengutip bayaran dan sebagainya.


5. Pengenalan kepada “Full Set Accounts
Anda akan mempelajari asas pembikinan “Full Set Accounts” secara menyeluruh untuk membolehkan anda mengendalikan kerja-kerja Full Set Accounts di tempat kerja anda.

Kursus Lengkap Pengurusan Pejabat

Jika anda bercadang untuk bekerja di pejabat, inilah kursus yang paling sesuai untuk anda. Selepas mengikuti kursus ini, anda dapat bekerja dengan penuh yakin walaupun TIDAK MENDAPAT TUNJUK AJAR / LATIHAN DARIPADA MAJIKAN ANDA!! Sekalipun anda belum pernah bekerja di pejabat sebelum ini…. C&C akan melengkapkan anda dengan segala ilmu dan pengalaman yang sewajarnya, SEOLAH-OLAH ANDA MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH 2 TAHUN BEKERJA DI PEJABAT !
* Kursus ini membuka lebih banyak pilihan dalam bidang pekerjaan:

Modul Pembelajaran :
1. Pengurusan Pejabat
Anda akan mengetahui secara amnya perjalanan sesuatu organisasi dan fungsi-fungsi setiap perjawatan. Selain mendapat latihan cara-cara penyediaan laporan dan pengurusan dalam pentadbiran, anda turut didedahkan dengan semua dokumentasi penting bagi sesuatu organisasi serta badan-badan dan agensi-agensi yang berkaitan terhadap perjalanan aktiviti sesebuah syarikat. Modul ini disampaikan dalam bentuk yang termudah untuk membolehkan pelajar-pelajar faham.

 


2.Asas Pengurusan Sumber Manusia
Anda akan memahami tugasan spesifik seorang pegawai sumber manusia ; dari mula seorang pekerja diambil, pengurusan orientasi, pemfailan data-data pekerja, penyediaan gaji, pengurusan KWSP, PERKESO dan percukaian sehinggalah maklumat-maklumat yang perlu anda ketahui dari segi perundangan buruh, penyelesaian masalah dan perundangan industri. Latihan praktikal akan diberi untuk memastikan anda tahu mengendalikan dokumen-dokumen yang melibatkan hal-ehwal sumber manusia.

3.Asas Perakaunan
Dalam modul ini anda akan diperkenalkan tentang prinsip-prinsip, pengelasan dalam perakaunan serta jenis–jenis akaun syarikat. Dalam latihan praktikal C&C pula memberi pengetahuan kepada anda terhadap Catatan Bergu, Dokumen Sumber, Jurnal, Penyata Kewangan, Lejar, Pelarasan, Perakaunan untuk Aset Tetap & Susutnilai dan banyak lagi keperluan perakaunan yang diguna-pakai dalam sesuatu syarikat.

4.Setiausaha & Eksekutif
Anda ingin menjadi seorang Setiausaha atau Eksekutif dalam sesebuah organisasi? Atau anda ingin mengetahui latar-belakang tugasan seseorang setiausaha dan eksekutif agar anda dapat berganding bahu dan bekerjasama dengan mereka dalam usaha perlaksanaan tugas? Modul ini mengetengahkan ketrampilan dan imej diri yang harus ada bagi seorang setiausaha atau eksekutif. Turut diberi pendedahan ialah etika di pejabat, delegasi, tugasan serta kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh seorang setiausaha atau eksekutif.

5. Pengkeranian (Admin)
Tugas seorang kerani dalam sesuatu organisasi tidak harus dipandang ringan kerana ia mendukung semua asas pentadbiran (administration) seperti kerja-kerja pemfailan, menaip, faksimili, penyediaan dokumentasi serta kerja-kerja asas perbankan. Modul ini menerangkan kerja-kerja pengkhususan dalam pengkeranian, serta saling kaitan tugas seorang kerani dengan akaun, sumber manusia, pemasaran, projek, mahupun pengurusan.

6. Penyambut Tetamu dan Operator Telefon
"First Impression" terhadap sesebuah organisasi ialah melalui perkhidmatan Penyambut Tetamu atau Operator Telefon. Protokol dan sikap mesra pelanggan perlu ada dalam menyambut tetamu atau panggilan. Modul ini memberi penekanan kepada aspek-aspek tersebut di atas, selain daripada memahami kaedah penggunaan telefon Sistem PABX dan tatacara menyampaikan maklumat / produk syarikat secara umum.

7.Aplikasi Komputer
Anda akan mempelajari asas penggunaan Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2007, Gaya Persembahan & Penggunaan Formula, Meneroka Internet serta lain-lain tambahan aksoseri dalam aplikasi komputer. Modul ini disampaikan secara latihan praktikal dengan menggunakan komputer sebenar.

Apa Kata Mereka (Testimoni)

C&C dahulu dikenali sebagai FAA Training Centre. Ramai Yang Berpuas Hati Dengan Latihan Praktikal yang diberikan. Ianya menjurus kepada "Aktiviti Dunia Pekerjaan Sebenar"!

“Tenaga Pengajar di FAA agak muda tetapi mempunyai pengalaman hands-on. Saya memiliki ijazah dalam Pentadbiran, bagaimanapun tidak mempunyai pengalaman kerja. Oleh itu saya mengambil kursus kemahiran luar tetapi tidak mendapat kemahiran yang diperlukan di tempat kerja. Saya kemudiannya diperkenalkan oleh seorang rakan untuk mengikuti kursus 3 hari FAA dan Alhamdullilah saya berpuas hati. Banyak pendedahan yang saya dapat. Saya bercadang untuk menyambung kursus 4 bulan di FAA agar memiliki kemahiran yang sewajarnya sebelum masuk ke dunia pekerjaan.”
- Siti Rugayah Binti Jusoh (KLPP004/02/10-Hartamas)


“Terima kasih FAA. Walaupun saya baru sebulan mengikuti kursus 4 bulan di FAA tetapi banyak latihan-latihan FAA yang saya gunakan di tempat kerja. Saya merupakan pelajar lepasan Diploma dalam Pengurusan Sumber Manusia tetapi tidak mempunyai banyak pendedahan praktikal. Dengan menyertai FAA, saya begitu yakin dengan jawatan yang saya sandang sekarang dan saya tidak perlu risau lagi tentang masalah kerja kerana saya boleh merujuk kepada FAA”
- Mohd Amin Bin Bakri (KLPSM012/02/10-Hartamas)


“Saya hanya bekerja sebagai kerani akaun dan hanya tahu asas Perakaunan. Disebabkan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, saya menyertai Kursus Perakaunan dan Pengurusan Kewangan di FAA. Macam tidak percaya, saya sudah dapat membuat FULL SET ACCOUNTS secara manual (dengan hanya menggunakan Excel) setanding dengan rakan sekerja yang mengikuti ACCA dan Ijazah Perakaunan. Ini bukan kata-kata manis, anda cubalah sendiri…baru tahu. Thank you so much, FAA”
- Zuraidah Ahmad (KPPK06/01/10-Shah Alam)